Regulamin

Treści w serwisie Przepisy-dla-dzieci.pl

  1. Serwis Przepisy-dla-dzieci.pl świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania materiałów w tym przepisów, artykułów, porad.
  2. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i Regulamin związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych rozpowszechnianiem danego materiału.
  3. Właściciel strony Przepisy-dla-dziec.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przepisy, porady oraz artykuły. Współpracujemy z Dietetykami i staramy się aby wszystkie materiały zamieszczone na stronie były zgodne z obowiązującymi zaleceniami odnośnie żywienia, jednak nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
  4. W przypadku zauważeniu błędu prosimy o poinformowanie Administratora serwisu pisząc na e-mail: [email protected] Temat wiadomości: Błąd
  5. Strona poprawnie wyświetla się w przeglądarkach: ie11 lub nowszym (czyli Windows 7 wzwyż) oraz wszystkich Edge, Chrome, Firefox, Opera,
  6. Zadawanie pytań do ekspertów za pomocą poczty e-mailowej dostępnej na stronie www.przepisy-dla-dzieci.pl jest bezpłatne. Odpowiedzi na wybrane pytania, zostaną umieszczone na portalu. Użytkownik proszący o darmową poradę wyraża jednocześnie zgodę na bezterminową publikację pytania i odpowiedzi na stronie. Nie może rościć z tego tytułu żadnych praw. Porada poza imieniem nie zawiera żadnych innych danych osobowych. Nie gwarantujemy, że Dietetycy odpowiedzą na wszystkie zadane pytania jednak dołożymy wszelkich starań, aby pomóc każdej osobie. Na darmową poradę czasem trzeba będzie trochę poczekać poinformujemy o tym.
  7. Administrator serwisu Przepisy-dla-dzieci.pl dołoży wszelkich starań, by publikowane porady, przepisy, artykuły były sprawdzone, jednak nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Regulamin zakupu produktów

  1. Właścicielem Sklepu Internetowego Przepisy-dla-dzieci.pl jest firma REIMAGINESOFT SPÓŁKA ZO.O.(nazywana później Sprzedawcą) z siedzibą w Warszawie mieszczącą się przy ul. Kulczyńskiego 4/20, 02-777. NIP: 951-239-51-01, REGON: 3619 7622 4000 00, KRS: 0000565852, telefon: 609-113-047
  2. Zamówienia na produkty sklepu Przepisy-dla-dzieci.pl można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem https://www.przepisy-dla-dzieci.pl lub przez e-mail.
  3. Zakupu usług może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin.
  4. Zakupione usługi na stronie Przepisy-dla-dzieci.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
  5. Zakupu usług może dokonać także osoba niezalogowana.
  6. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
  7. Wszystkie diety przygotowywane są indywidualnie dla Użytkownika przez uprawnionych do tego Dietetyków, którzy mogą układać diety, plany dietetyczne, zarówno dla osób chorych jak i zdrowych.
  8. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie pełnego zamówienia w systemie Sklepu Internetowego Przepisy-dla-dzieci.pl. Zamówienie może być złożone także e-mailowo. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.
  9. Zamówienia, budzące wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep - o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
  10. Zamówienia, których transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym eCard zostaną anulowane (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia)
  11. W celu zakupienia produktów z portalu Przepisy-dla-dzieci.pl Użytkownik powinien:
   • Dokonać wyboru produktu/ów
   • Dokonać płatności
   • Wypełnić i odesłać wywiad żywieniowy, który przyślemy po otrzymaniu płatności
  12. Zamówione produkty (diety) będą dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wypełnionego formularza dietetycznego oraz wpłynięcia 100% płatności na konto.
  13. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia po dokonaniu płatności. Wówczas zwrot środków będzie analogiczny do formy płatności. Użytkownik nie może zrezygnować z zamówienia, gdy oprócz dokonania płatności prześle do nas wypełniony wywiad żywieniowy.
  14. Zakupione usługi uprawniają Użytkownika do kontaktu z Dietetykiem przez email.
  15. Indywidualne plany dietetyczne, mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, przez uprawnionych do tego Dietetyków to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co portal Przepisy-dla-dzieci.pl nie ponosi odpowiedzialności.
  16. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym Przepisy-dla-dzieci.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.
  17. Do każdego zamówienia na życzenie Klienta może zostać dołączony dowód zakupu w postaci faktury VAT.
  18. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.przepisy-dla-dzieci.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
  19. Użytkownik składając zamówienie w sklepie internetowym www.przepisy-dla-dzieci.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy REIMAGINESOFT SPÓŁKA ZO.O.

Płatności:

Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności.

1. Przelew bankowy – zapłaty należy dokonać na poniższe dane:

    • Nazwa: REIMAGINESOFT SPÓŁKA ZO.O.

    • Adres: Kulczyńskiego 4/20, Warszawa 02-777

    • Numer konta:  07 1950 0001 2006 1606 3860 0002

    • Tytuł przelewu: Nr zamówienia + nazwisko + Zamówiona usługa

2. Karta płatnicza – Visa , Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

3. ePrzelew - Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z PeoPay (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Płacę z Alior Sync (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), iKO (PKO BP), Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A), Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A

Ecard

Warunki reklamacji:

  1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Przepisy-dla-dzieci.pl, jednakże z zastrzeżeniem, iż Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) oraz (Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku art.38) prawo do odstąpienia od Umowy (jeśli prace nad usługą zostaną już rozpoczęte). Zrezygnować ze zlecenia można przed opłaceniem usługi + przed wysłaniem wypełnionego formularza. Ze względu na fakt, iż właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika Reklamacje mogą być składane według wyboru Użytkownika.
  2. Reklamacje prosimy przesyłać na adres [email protected] z dopiskiem w temacie reklamacja.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane osoby składającej reklamację, opisu przyczyny, nr konta bankowego oraz daty i podpisu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji na mail, z którego nadeszła reklamacja.
  5. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
  6. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść klienta zwrot środków będzie analogiczny do formy płatności.

Prawa Autorskie

  1. Wpisy Użytkowników chronione są prawem autorskim, ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw majątkowych autorów przepisów.
  2. Dopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach serwisu Przepisu-dla-dzieci.pl dla celów współpracy z właścicielem serwisu Przepisy-dla-dzieci.pl i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach serwisu Przepisy-dla-dzieci.pl jest zabronione.
  3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług dostępnych na stronie www.przepisy-dla-dzieci.pl oraz wygląd i treść Serwisu Przepisy-dla-dzieci.pl, stanowią własność firmy REIMAGINESOFT SPÓŁKA ZO.O. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez firmę REIMAGINESOFT SPÓŁKA ZO.O. na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
  4. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie materiałów, przepisów, zdjęć itp. w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec serwisu Przepisy-dla-dzieci.pl.

Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników serwisu Przepisy-dla-dzieci.pl są przechowywane przez administratora serwisu Przepisy-dla-dzieci.pl.
  2. Administrator portalu Przepisy-dla-dzieci.pl zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), niniejszym Regulaminem.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych.
  4. Rejestracja oznacza zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
  5. Na prośbę Użytkownika administrator może usunąć Konto Użytkownika na stałe.

Rodo

25 maja 2018 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, ORODO”, GDPR” lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy Cię poinformować o przetwarzaniu Twoich danych.

1. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze strony internetowej www.przepisy-dla-dzieci.pl oraz https://sklep.przepisy-dla-dzieci.pl/ w tym zapisywanie w plikach cookies.

2. Administratorami Twoich danych będzie REIMAGINESOFT SPÓŁKA ZO.O.

3. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby dopasować treści stron, reklamę do Twoich zainteresowań, Zapewnić Ci większe bezpieczeństwo i atrakcyjność usług, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.: agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.: sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Każde przetwarzanie Twoich danych jest oparte na właściwe, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Są niezbędne abyśmy mogli zrealizować zlecenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk „ TAK” rejestrując się.

Zmiana regulaminu

 1. Serwis Przepisy-dla-dzieci.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
 2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi użytkowników przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie serwis Przepisy-dla-dzieci.pl przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Użytkownika ze strony serwisu Nie powiadomienie Administratora przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
 3. Rejestracja w serwisie Przepisy-dla-dzieci.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu

 „ Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia książki."

 • 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający który zawarł umowę na odległość, może w ciągu 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysyłając takie oświadczenie na adres e-mail: [email protected] 
 • 4. Zwrotu płatności dokonamy za pomocą przelewu na konto bankowe, które prosimy podać w Oświadczeniu.
 • 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów (tylko w przypadku, gdy usługi indywidualne nie zostaną jeszcze zlecone do opracowania). W przeciwnym razie zwrot może dotyczyć tylko książki.
 • 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na e-mail: [email protected] 
 • 7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.  
 • 8. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz towaru (nie uszkodzonego), zwraca Zamawiającemu koszty książki oraz koszty wysłania produktów do Ciebiekoszt odesłania produktów – pozostanie po Twojej stronie.
 • 9 Proszę odesłać książkę na adres REIMAGINESOFT SPÓŁKA ZO.O., Kulczyńskiego 4 m 20, 02-777 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Książkę można nadać także do Paczkomatu nr: WAW62A  Migdałowa 4, Warszawa tel: 609-113-047 e-mail: [email protected]
 • 10. Prosimy o odpowiednie zapakowanie książki, aby nie została uszkodzona w trakcie dostawy.
 • 11. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: [email protected] 
Masz żadnych produktów w koszyku.